Kontakt

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.

proděkan pro rozvoj a kvalitu Přírodovědecké fakulty
kancelář: pav. 03/01006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno
telefon: 549 495 559
e‑mail: leichman@sci.muni.cz