Investice do lidí,
navrácení univerzity akademikům, zvýšení kvality jejích absolventů

Můj volební program

Můj život

Osm let jsem pracoval jako děkan fakulty, která dosáhla druhého místa v České republice v hodnocení vzdělávání a výzkumu. Všechny její hlavní obory jsou světově nadprůměrné podle hodnocení Metodiky 17+. Nabízím své získané zkušenosti celé univerzitě v její další cestě za rozvojem a poznáním. Investice do lidí, navrácení univerzity akademikům, zvýšení kvality jejích absolventů a zajištění významného místa na mapě světa považuji za hlavní milníky na této cestě.

Více o mně

Moje cíle

  • Decentralizace
  • Snížení zátěže vnitrouniverzitní administrativou
  • Posílení a oceňování osobní iniciativy a odpovědnosti
  • Posílení politiky směřující k personálnímu, odbornému a kvalifikačnímu rozvoji
  • Mezinárodně viditelná internacionalizace a konkurenceschopnost zvyšující atraktivnost studia pro studenty ze zahraničí a přitažlivost prostředí pro přední zahraniční akademické a vědecké pracovníky
  • Aktivní zapojení studentů do profilování absolventa a do profilu vzdělávání